Jorge Satorre, The erratic. Measuring compensation, 2009, preparatory drawing. Courtesy: the artist

Parallel aan de tentoonstelling 'Robert Smithson – Broken Circle/Spiral Hill Revisited' werd in het Centrum Beeldende Kunst Emmen een tentoonstelling gepresenteerd met werk van hedendaagse kunstenaars die zich door Robert Smithson laten inspireren: The Ultraperipheric. De tentoonstelling werd samengesteld door Nils van Beek en Theo Tegelaers, SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte.

 

Entropie

Robert Smithson koos als locatie voor zijn werk Broken Circle/Spiral Hill een zandafgraving in Emmerschans, nabij Emmen. In de groeve is zichtbaar hoe het landschap van de Hondsrug in geologisch opzicht is gevormd door verschillende IJstijden. Smithson koos voor deze plaats vanwege de entropie die zich er manifesteert: het landschap is onderhevig aan slijtage, het valt zodanig (langzaam) uiteen, ook door het industrieel gebruik, dat de oorspronkelijke structuur niet te reconstrueren is.

 

Hedendaagse kunstenaars

Het is een gegeven dat Smithson voor veel hedendaagse kunstenaars een belangrijke inspiratiebron, zelfs een ijkpunt voor hun werk is, niet in het minst door zijn uitgebreide verzamelde geschriften die in 1996 werden gepubliceerd (Robert Smithson. The Collected Writings. Ed. Jack Flam/University of California Press).

 

In de tentoonstelling in CBK Emmen was werk te zien van hedendaagse kunstenaars die besproken worden in het essay van Max Andrews in de publicatie Robert Smithson - Art in Continual Movement: Lara Almarcegui, Jorge Satorre en Cyprien Gaillard.

 

Beeld: Jorge Satorre, The erratic. Measuring compensation, 2009, preparatory drawing. Courtesy: the artist

 

 

Unknown-7   Unknown-6